معراج السعاده

کتاب معراج السعاده در بین کتب اخلاقی نامی آشنا و اثری بسیار گرانقدر است در زمینه مسائل تربیتی و اخلاقی اثری است در خور توجه و با اینکه 200سال از تاریخ تالیف آن میگذرد هنوز تازگی خود را از دست نداده است و عطش آن در جامعه فروکش نکرده است . این کتاب اثر مرحوم ملا احمد نراقی است و هرکس دوست دارد از مبانی اخلاقی و تربیتی بهره ای ببرد و با توجه به معضلات جامعه راهی تربیتی آسانی بیابد به این کتاب مراجعه کند.

/ 0 نظر / 17 بازدید